Turkish English

KANTAR

GENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup kantarda tartım işlemlerini yapmaktan sorumludur.

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR   

1. Kantarın tartım için hazır bulunmasını sağlamak.

2. Kantarın bakım ve kontrollerini zamanında yaptırmak.

3. Kantarın güvenliğini sağlamak.

4. Tartım işlemlerini yapmak ve bilgisayara kaydetmek.

5. Tartım sonucunu müşteriye vermek.

6. Günlük tartımları takip etmek ve Genel Sekreter rapor etmek.     

7. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri harfiyen yerine getirmek ve bilgilendirme yapmak.