Turkish English

KALİTE POLİTİKASI

Boğazlıyan Ticaret Borsası, bütün hizmetlerinde en üst kalite düzeyinde görevini yerine getirmeyi kurumsal kimliğinin gereği olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda kalitenin sürekli geliştirilmesi ve yeniliklerin takip edilmesi sağlanacak ve kalite yönetim sistemi dahilinde faaliyetler sürdürülecektir.

Boğazlıyan Ticaret Borsası faaliyetlerini sürdürürken;

1.       Kalite Yönetim Sistemi uygulama esaslarından taviz verilmeyecektir.

2.       Borsamız personelinin sürekli gelişimine katkı sağlayacak eğitimler ile personel hizmetlerinin kalite düzeyi yüksek tutulacaktır.

3.       Katılımcı bir yönetim anlayışı tesis edilecektir.

4.       Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarına sürekli uyum için hedefler konulacak ve takip edilecektir.

5.       Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Akreditasyon uygulamaları çerçevesinde belirlenen standartlarına uygun hizmetlerin sunumu sağlanarak, başta bağlı bulunduğumuz birliğimiz olmak üzere uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar ile uyumlu ve sorunsuz bütünleşme sağlanıp bunun doğuracağı koşulsuz üye memnuniyeti gerçekleştirilecektir.