Turkish English

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

 Üyelerimiz başta olmak üzere paydaşlarımız ve diğer ilgililere zamanında en doğru ve güvenilir bilgileri sunmaktır. Bilgi akışındaki sürekliliği sağlamak adına bilişim alt yapısını geliştirmek ve çağdaş normlara uygun hale getirmektir. Gizlilik prensibi doğrultusunda bilginin saklanmasını sağlamaktır. Oluşabilecek risklere karşı önlem almak ve bilgi paylaşım kanallarını kurumsal amaçlarımız doğrultusunda etik ilkelerine uygun kullanmaktır.