Turkish English

TESCİL BİRİMİ

GENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup tescil işlemlerini yapmaktan sorumludur.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Tescil Yönetmeliğine Uygun olarak Borsanın tescil işlemleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

2. Tescil beyannamelerini yönetmeliğe uygun olarak düzenlemek.

3. Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık bültenleri çıkartmak ve ilgili duyurularını yapmak.

4. Fire ve zayiatların tespit edilmesini sağlamak.

5. Tescil işlemi gören belgelerin doğruluğunu araştırarak işlemlerin düzgün, doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak.

6. Tescil işlemlerinde tutulması gereken defter ve evrakları tutarak muhafazasını sağlamak.

7. İthalat ve ihracat tescil işlemlerini yürütmek.

8. Tescil defteri tutmak.

9. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek  görevleri yerine getirmek ve bilgilendirme yapmak.