Turkish English

SATIŞ SALONU BİRİMİ

ENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup satış salonunun düzenini sağlamaktan sorumludur.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR       

1. Satışa arz olunacak şekilde satış salonunu hazırlamak.

2. Borsaya gelen ürünleri, açık artırım usulü ile satışa sunmak.

3. Satışı tamamlanan ürünlerin sahiplerine gerekli bilgileri vermek (Dökeceği depo yeri) vs.

4. Satışı tamamlanan ve sorun (ihtilaf) yaşanan durumlar hakkında tutanak tutmak ve amirlerine bilgi vermek.

5. Satışı tamamlanan işlemlerden gelen şikâyetleri almak.

6. Üyelerin salonda oturum düzenlerinin uygulanmasını sağlamak.     

7. Satışı tamamlanan ürünlerden borsaya kalan miktarları tartarak tutanak halinde genel Sekreterliğe sunmak ve depoya dökmek.

8. Satış salonunun temiz ve düzenli olmasını sağlamak.

9. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri harfiyen yerine getirmek ve bilgilendirme yapmak.