Turkish English

LABORATUVAR DEPERTMANI

GENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup laboratuvar testlerini yapmaktan sorumludur.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Borsaya Gelen ürünlerden, belirtilen miktarda numune alımını yapmak.

2. Alınan numunenin cinsinin belirlenmesini yapmak.

3. Satışa sunulacak ürünlerin, ürün değer analizlerini ve ölçümlerini yapmak,

4. Ürün değer analizi ve ölçümü yapılan mahsullerin, satışa sunulmak üzere kayıtlarını bilgisayara işlemek.

5. Günlük satışı yapılan ürünlerin fiyat ortalamasını çıkartmak ve yayınlamak.

6. Satılan ürünlerde çıkacak ihtilaflar anlaşmazlıklar (ürün farklılıkları) vs. durumlarda bilirkişi raporu düzenlemek.

7. Laboratuar cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını takip etmek, zamanında yapılmasını sağlamak.

8. Laboratuvarın temiz ve düzenli olmasını sağlamak.

9. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu,  Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.  

LABORATUVARIMIZDA KULLANILAN CİHAZLAR

 PERTEN IM 9500 NIR CİHAZI

 

 1 dakikadan az bir sürede rutubet, protein, hektolitre, yağ, nişasta ve daha fazlasını tahıl ve yağlı tohumlarda ölçebilmektedir.Bu cihaz en modern ve gelişmiş olup, birçok ülkede resmi olarak onaylanmıştır.

BASLAK 6000 GLUTEN YIKAMA CİHAZI          

 Ekmek pişirilirken erişte veya makarna üretilirken, un gluten içeriği ve gücü bitmiş ürünün kalitesini belirleyecektir.Otomatik gluten yıkama sistemidir. Çift test başlıklı olup 2 testi 10 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlar. Glutomatiği kullanarak, buğday unu ve unu pişirme kalitesini belirleyebileceksiniz.Gluten miktarının ve kalitesinin belirlenmesinde dünya standardıdır.

GLUTEN İNDEX CİHAZI

 

 Gluten İndeks, yaş glutenin kalitesinin belirlenmesinde kullanılır. Böylece buğday ve un numunelerini yaş gluten kalitelerine göre gruplandırmak mümkün olmaktadır. Ayrıca cihaz buğday ve un numunelerinin süne tahribatı konusunda da fikir vermektedir. Mikroprosesör kontrollüdür. Ergonomik tasarıma sahiptir.

BASTAK 3000 SEDİMENTASYON CİHAZI

 Buğday, un numunelerinin ekmeklik kalitesinin ve süne (böcek) tahribatının belirlenmesinde kullanılır. Fabrikada buğday paçalı sedim ve gecikmeli sedim değerlerinden faydalanılarak oluşturulur. Cihaz grafik LCD ekrana sahiptir. Bu ekranda 5 haneli (3 hane dakika, 2 hane saniye olmak üzere) toplam 6 adet bağımsız timer vardır.Aktif olan timerleri takip edebilmek için her timerin  yanında ledi (lambası) bulunmaktadır ve timerin çalışması boyunca ışık vermektedir. Cihaz çalışma süresi olan 5 dakikalık süre sonunda otomatik olarak durmakta ve sesli sinyal vermektedir. Çalışma esnasında kalan test süresi ekrandan görülebilmektedir.  Ayarlanan zamanlar değiştirilmez ise cihaz en son hafızaya alınan zamanı otomatik olarak kullanmaktadır. Test esnasındaki ortam sıcaklığı cihaz ekranından takip edilebilmektedir. Cihaz şebeke voltajı ne olursa olsun dünya standardı olan 40 devir/dakikayı otomatik olarak ayarlamakta olup, çalışma devrini de ekranında göstermektedir.

 

VALSLİ DEĞİRMEN

 Bastak marka, 1000 modeldir. Laboratuvar tipi valsli değirmendir. Hem tavlı hem de tavsız buğday öğütmede kullanılır, öğütme sonrasında un ve kepek iki ayrı hazneden karışmadan alınır. Cihaz buğday, un ve hamur analizlerinde kullanılabilir. Fabrikada öğütülecek unun değerlerinin önceden tespit edilerek gerekli değişim ve düzeltmelerin yapılmasını sağlayan paçal değirmenidir. Buğday kalitesine bağlı olarak % 50–75 un verimine sahiptir. Cihazda buğday besleme ayarı sayesinde öğütme hızı ve miktarı ayarlanmaktadır. Cihazın gövdesinin önü alüminyum bloktur. Gerektiğinde bu blok sökülerek öğütme alanı temizlenebilir. Elek ünitesinin bulunduğu bölümde mevcut pencere sayesinde her numuneden sonra elek fırçası temizlenmekte ve böylece numunelerin karışması önlenmektedir. Cihazda triger V kayış sistemi kullanıldığı için öğütme esnasında tıkanma olmamaktadır. Cihaz düz ve ters çalışabilmektedir.

NÜVE NS 104 SAF SU CİHAZI

  Laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan destile suyun en hızlı ve en ekonomik şekilde üretmek için dizayn edilmiştir

 

SÜPER PRO NEM ÖLÇER

 

Superpro kırmalı tip nem ölçer; ölçümü yapılacak malzemenin içindeki nemi, kırarak ölçüm yapan Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır. 

VİBRA DJ 300E TERAZİ

 

Başta gıda, tahıl ve yem sektörü olmak üzere bir çok sektor için çok değişik hassasiyet ve kapasitede terazilerimiz kullanılmaktadır. Un fabrikalarında sıklıkla, gluten, sedim, index tartımları ve genel tartımlar için kullanılmaktadır.Ayrıca 0.01 hassasiyetindeki genel tartımlarda da kullanılmaktadır.