Turkish English

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

Doğru bilginin doğru zamanda doğru iletişim vasıtaları kullanılarak başta üyelerimiz olmak üzere diğer ilgililere ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu süreç kapsamında üyelerimiz ile yapılan değerlendirmeler neticesinde onların istediği bilginin ve kullandıkları yaygın iletişim vasıtalarının belirlenmesini sağlamak ve geri dönüş yapmaktır. Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere diğer haberleşme kaynaklarını etkin biçimde kullanarak borsamızın kurumsal imajı ve tanınırlığına katkıda bulunmaktır.