Turkish English

VİZYONUMUZ

Çağdaş ve sürdürülebilir borsacılık anlayışı ile başta üyeleri olmak üzere il ve ülke genelinde güvenilir bir borsa hüviyetine sahip, kurumsallaşmasını tamamlayarak yüksek standartlarda faaliyetler sunan, tarım ve hayvancılık alanlarında ( şekerpancarı – buğday – et, süt endüstrisi ) bölgesel ve ulusal politikalar üretebilen, bölgenin sosyo-kültürel yapısına katkı sağlayan saygın bir kuruluş olmaktır.