Turkish English

2019 YILI İŞ PLANI

 

 2019 YILI YILLIK İŞ PLANI

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLİP, BORSA TANINIRLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 1.1. KURUMSAL TANINIRLIĞI ARTIRMAK

F. 1.1.1 Fuar ve Organizasyonlara Katılmak ve Stant Açmak

*Yurtdışı Fuar Organizasyon Sayısı

*Yurtiçi Fuar organizasyon sayısı

*Yılda En Az Bir Yurtdışı Fuara Katılım

*Yılda En Az İki Yurtiçi Fuara Katılım

2019

*Yönetim Kurulu

20.000 TL

14.003

 

F.1.1.2 Boğazlıyan TB 2019-2021 Stratejik Plan Uygulama ve Takibi

*Stratejik Plan İzleme Komitesi Toplantı Tutanakları

*Planın Gerçekleşme Düzeyi

(%75-%90)

2019

*Stratejik Plan ve Akreditasyon İzleme Komitesi

1.000 TL

05.011

 

F.1.1.3 Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Dağıtımı

*Yayın Sayısı

*Yılda Bir Adet

2019

*Genel Sekreter

*Basın Yayın Sorumlusu

1.000 TL

05.011

 

F.1.1.4 Basılı Bülten Çıkarma ve Dağıtımı

*Bülten Sayısı

*Üç Ayda Bir

2019

*Genel Sekreter

*Basın Yayın Sorumlusu

2.000 TL

06.001

 

F.1.1.5 Boğazlıyan TB Dergisi Çıkarmak

*Dergi Sayısı

*Yılda Bir Adet

2019

*Genel Sekreter

*Basın Yayın Sorumlusu

*Akademik Danışman

 

10.000 TL

06.001

 

F.1.1.6 WEB Sitesinin Akreditasyon Sürecine Uygun Revizyonu

*Güncellenme Sayısı

*Ayda Bir Kez

2019

*Bilgi İşlem Sorumlusu

6.000 TL

06.004

 

F.1.1.7 Kurumsal Logolu Ürünler Kullanmak

*Faaliyetlerde Kullanılan Ürünler

*Faaliyetlerde Kullanılan Ürünlerin % 100’ü

2019

*Basın Yayın Sorumlusu

10.000 TL

06.005

 

F.1.1.8 Borsa Tanıtım Filminin Hazırlatılması ve Dağıtılması

*Borsa Tanıtım Filminin Hazırlanıp Yayınlanması

*Filmin Web Sitemiz ve Bütün Sosyal Medya Hesaplarında Yayınlanması 

Dağıtımı

2019

*Genel Sekreter

*Basın Yayın Sorumlusu

6.000 TL

06.004

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLİP, BORSA TANINIRLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 1.2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMAK

F. 1.2.1 ISO 9001:2015 KYS’nin Devamlılığını Sağlamak

*Yıllık Denetim Raporları

*Denetimden Minimum Hata İle Çıkmak

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

5.000 TL

05.023

 

F.1.2.2 Boğazlıyan TB İç Tetkikler Yapmak

*Bütün Birimlerin Denetlenmesi

*Yılda 2 Adet

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.1.2.3 İç Tetkikler Neticesine İyileştirmeler Yapmak

*İyileştirilen Faaliyet S ayısı

*En Az 2 Adet Faaliyetin İyileştirilmesi

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.1.2.4 Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları Yapmak

*Yapılan Toplantı Sayısı

*Yılda Bir Kez

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.1.2.5 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Başlatmak

*Faaliyet Sayısı

*Yılda Bir Adet

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLİP, BORSA TANINIRLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 1.3. BORSA LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI

F. 1.3.1 Başta Bölgemiz Olmak Üzere Diğer Oda ve Borsalar İle Ortak Çalışmalar Yapmak

*Yapılan Ortak Çalışma Sayısı

*Yılda En Az 2 Uygulama

2019

*Yönetim Kurulu

5.000 TL

05.017

 

F.1.3.2 Kardeş Borsa Faaliyetlerini Artırmak

*Kardeş Borsalar İle Yapılan Faaliyet Sayısı

*Yılda 1 Adet Ortak Çalışma

2019

*Genel Sekreter

10.000 TL

05.017

 

F.1.3.3 Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirmek

*Gerçekleştirilen Proje Sayısı

*En Az 1 Adet Projenin Gerçekleştirilmesi

2019

*Yönetim Kurulu

10.283 TL

15.003

 

F.1.3.4 Borsa Çözüm Masasının Kurulması

*Çözüm Masasına Yapılan Başvuru Sayısı ve Çözüme Ulaşan Başvuru Sayısı

*Yılda En Az 10 Sorun Almak ve Sorunların %80’ini Çözmek

2019

*Genel Sekreter

-

 

F.1.3.6 İlçemizde Yapılan Tarım ve Ticari Temalı Toplantılara İştirak ve Görüş Raporları Hazırlama

*İştirak Edilen Toplantı Sayısı ve Hazırlanan Raporlar

*Bütün Toplantılara Katılım ve Gerekli Olan Her Toplantı İçin Rapor Yazılması

2019

*Genel Sekreter

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLİP, BORSA TANINIRLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 1.5. ETKİLİ İLETİŞİM VE HABERLEŞME KANALLARININ VERİLMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK 

F. 1.5.1 Yazılı Basının Aktif Kullanımının Sağlaması

*Yazılı basında Yer Alan Haber Sayısı

*Yılda En Az 50 Haberde Yer Almak

2019

*Genel Sekreter

*Basın Yayın Sorumlusu

2.000 TL

05.024

 

F.1.5.2 Sosyal Medya Hesaplarının Aktif Kullanımının Sağlanması

*Sosyal Medya Takipçi Sayısı

*En Az 100 Takipçi

2019

* Basın Yayın Sorumlusu

3.000 TL

05.024

 

F.1.5.3 Periyodik Üye Ziyaretlerinin Yapılması

*Ziyaret Edilen Üye Sayısı

*Yılda İçerisinde Üyelerin % 100’ü

2019

*Genel Sekreter

 

-

 

F.1.5.4 Üyeler İle Ortak Projelerin Hazırlanması

*Hazırlanan Proje Sayısı

*Yılda En az Bir Proje

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

5.000 TL

05.024

 

F.1.5.5 WEB Sitesinin Etkin Kullanımının Artırılması

*WEB Sitesi Kullanıcı Sayısı

*Ayda Ortalama 20.000 Ziyaret

2019

*Basın Yayın Sorumlusu

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLİP, BORSA TANINIRLIĞINI VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 1.6. LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİNDE BULUNMAK 

F. 1.6.1 Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerinin Başlatılması ve Kurulacak İşletmeye Ortak Olmak

*Lisanslı Depoculuk Projesi

*Bir Adet Ortak Proje

*A

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

152.995.- TL

07.008

 

F.1.6.2 Boğazlıyan Şeker Fabrikası A.Ş İle Lisanslı Depo Görüşmelerin Başlatılması

*Yapılan Görüşmeler

*Yapılan Görüşmeler

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

-

 

F.1.6.3 Ürün Senedi Alım Satım Konusunda Yetki Belgesi Başvurusu Yapmak

*Yetki Belgesi

*Yetki Belgesinin Alınması

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

5.000 TL

07.008

 

F.1.6.4 Yetkilendirme Denetimlerine Hazırlık ve Belgenin Alınması

*Yapılacak Denetimler

*Yetki Belgesi

*Denetimden Geçip Belgenin Alınması

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

5.000 TL

07.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

STRATEJİK AMAÇ 1: ÜRÜN İHTİSAS BORSASINA ORTAK OLMAK

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

HEDEF:1.8 ÜRÜN İHTİSAS BORSASINA ORTAK OLMAK

F. 1.8.1 5174 Sayılı kanun gereği Ortaklık Taahhüdünü sürdürmek

*Borsa Meclis Kurulu Ve Yönetim Kurulu yazışmaları

* Borsa Meclis Kurulu Ve Yönetim Kurulu yazışmaları

2019-2020

*Meclis kurulu,Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

150.000 TL

07.008

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

STRATEJİK AMAÇ 1: TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.VE TİC.A.Ş ORTAK OLMAK

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

HEDEF:1.9 TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.VE TİC.A.Ş ORTAK OLMAK

F. 1.9.1

Tmo-Tobb tarafında kurulacak olan Tar.Ür.Lisanslı depoculuk San.Tic.A.Ş ortak olunması

*Borsa Meclis Kurulu Ve Yönetim Kurulu yazışmaları

* Borsa Meclis Kurulu Ve Yönetim Kurulu yazışmaları

2019

*Meclis kurulu,Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

100.000 TL

07.008

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYE MEMNUNİYETİ VE ÜYELERİN KURUMSAL KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 2.1. ÜYELERİN MEMNUNİYETLERİNİ ARTIRMAK VE KURUMSAL KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRMEK

F. 2.1.1 Yapılacak Anketler İle Üyelerin Beklentilerini Ortaya Koymak

*Yapılan Anketler

*Yılda En Az 1 Anket Yapmak

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.2.1.2 Üye Şikâyet Sistemi Kurmak

*Alınacak Şikâyet ve Öneriler

*Yılda En Az 5 Şikâyet ve Öneri Değerlendirilecek

2019

*Genel Sekreter

* Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.2.1.3 Üyelere Fuar Bilgilendirmesi Yapmak ve Katılımlarına Destek Olmak

*Bilgilendirme Yapılan Fuar Sayısı

*Fuar Katılımına Destek Sağlanan Üye Sayısı

*Yılda En Az 5 Fuar Bilgilendirmesi Yapmak

*İki Yurtiçi Fuar ve Bir Yurtdışı Fuar Katılımına Destek Olmak

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

 

 

F.2.1.4 Üyelerin Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Eğitim Planlaması Yapmak

*Yapılan Eğitim Sayısı

*Yılda En Az Üç Eğitimin Verilmesi

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

*Akademik Danışman

10.000 TL

05.012

 

F.2.1.5 Üye Bilgilendirme Toplantıları Tertip Etmek

*Bilgilendirme Yapılan Toplantı Sayısı

*Yıl İçerisinde En Az Üç Bilgilendirme Toplantısı Yapmak

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.2.1.6 Üyeler Adına Yaptıkları Projeler İçin İlgili Kurumlar İle Ortak Çalışma Yapmak

*Yapılan Ortak Çalışma Sayısı

* Yılda En Az Bir Üye İçin Ortak Çalışma Gerçekleştirme

2019

*Genel Sekreter

*Akademik Danışman

-

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3: İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 3.1. PERSONELİN SÜREÇLERE KATILIMI ARTIRILARAK HİZMET KAPASİTELERİNİ YÜKSELTMEK

F. 3.1.1 Personel Eğitimleri Düzenlemek

*Yapılan Eğitim Sayısı

*Yılda En Az 4 Eğitim Yapmak

2019

*Genel Sekreter

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

*Akademik Danışman

10.000 TL

05.014

 

F.3.1.2 Personel Toplantıları Düzenlemek

*Yapılan Toplantı Sayısı

*Her Ay Düzenli Olarak Bir Defa Toplantı Düzenlemek

2019

*Genel Sekreter

* Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.3.1.3 Personel Memnuniyet Şikâyet/Öneri Sistemi Kurmak

*Anketler

*Şikâyetler

*Öneriler

*Yılda En Az 1 Anket

*En Az Bir İyileştirme

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

-

 

F.3.1.4 Personel Performans Değerleme Sisteminin Güncellenmesi

*Personel Performans Değerleme Sistemi

*Gerekli Durumda Bir Revizyonun Yapılması

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.3.1.5 Personel Motivasyonunu Artıracak Ödüllendirmelerin Yapılması

*Ödüllendirme Sayısı

*Yıl İçerisinde Performans Puanına Göre Maddi Ödül Verilmesi

* Önemli Gün Kutlamalarının Yapılması

2019

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

2.000 TL

15.004

 

F.3.1.6 Personele Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlenme

*Yapılan Sosyal Etkinlik

* Yılda En Az Bir Defa  Etkinlik Düzenlemek

2019

*Genel Sekreter

1.000 TL

15.004

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3: İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 3.2. ÜST YÖNETİMİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK

F. 3.2.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek

*Yapılan Eğitim Sayısı

*Yılda En Az 1 Eğitim Yapmak

2019

*Genel Sekreter

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

*Akademik Danışman

5.000 TL

05.013

 

 

F.3.2.2 Yönetici Stratejik Plan Takip Toplantıları Düzenlemek

*Yapılan Toplantı Sayısı

*Her Üç Ayda Bir Düzenli Olarak Toplantı Düzenlemek

2019

*Genel Sekreter

* Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

F.3.2.3 Yöneticilerin Lobicilik Faaliyetlerine Aktif Destek Olmalarını Sağlamak

 

*Yapılan Lobicilik Faaliyet Sayısı

*Her Yöneticinin En Az Bir Lobi Destek Faaliyeti Gerçekleştirmesi

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

 

-

 

 

 

HEDEF 3.3 TESCİL İŞLEM HACMİ VE AİDAT GELİRLERİNİN ARTIRILMASI

 

 

 

F.3.3.1 Borsa Üyeliğinin Avantajlarının Anlatıldığı Toplantılar Düzenlemek

 

 

*Yapılan Toplantı Sayısı

*Yılda En Az İki Toplantı Düzenlemek

2019

*Genel Sekreter

-

 

 

 

 

 

 

 

F.3.3.3 Aidat Gelirlerinin Düzenli Toplanmasını Sağlamak

*Düzenli Ödenen Aidat Miktarı

*Üyelerin Düzenli Aidat Ödemeleri İçin Teknolojik Kolaylıklar

2019

*Muhasebe Sorumlusu

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 4: BOĞAZLIYAN İLÇESİNİN SOSYA EKONOMİK GELİŞİMİNE YÖN VERİP DESTEK OLMAK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 4.1. BÖLGENİN (TARIM-HAYVANCILIK) GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE                  KATKI SAĞLAMAK

F.4.1.2 Tarım Sektöründe Kalite ve Verimliliğin Artırılmasının Sağlanmasına Yönelik Paydaşlar İle İşbirliği Yapmak

*Yapılan İşbirliği Sayısı

*Yılda En Az İki Ortak Faaliyete Katılım Sağlamak

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

-

 

F.4.1.3 İyi Tarım Uygulamaları İçin İlçe Tarım Müdürlüğü İle İşbirliği İçerisinde Olmak

 

*İşbirliği Yapılan Uygulama Sayısı

*Yılda En Az Bir Uygulama Gerçekleştirme

2019

*Genel Sekreter

*Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.4.1.4 Yöresel Ürünlerin Tanınırlığının Artırılmasına Katkı Sağlamak

*Alınacak Coğrafi İşaret Sayısı

*En Az Bir Üründe Coğrafi İşaret Alınmasına Katkı Sağlamak

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

*Akademik Danışman

5.000 TL

05.020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI İŞ EYLEM PLANI

 

 

STRATEJİK AMAÇ 4: BOĞAZLIYAN İLÇESİNİN SOSYA EKONOMİK GELİŞİMİNE YÖN VERİP DESTEK OLMAK

 

 

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİK FAALİYETLER

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEDEF PERFORMANS

PERİYOT

SORUMLU BİRİM

TOPLAM

BÜTÇE/FASIL

 

HEDEF: 4.2. BÖLGENİN SOSYO KÜLTÜREL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE KATKI SAĞLAMAK

F. 4.2.1 İlçemizde Düzenlenecek Kültür ve Sanat Faaliyetlerine Destek Olmak

*Yapılan Kültür Sanat Etkinliği Sayısı

*Yılda En Az Üç Kültür ve Sanat Etkinliğine Destek Olmak

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

5.000 TL

06.004

 

F.4.2.2 Oluşturulacak Komisyonlar İle İnsani Yardımlar Yapmak

*Yapılan Yardım İle Ulaşılacak Kişi Sayısı

*Yılda En Az On Kişiye Ulaşmak

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

8.000 TL

15.003

 

F.4.2.4 Eğitim Bursu Vermek

*Burs Alacak Öğrenci Sayısı

*İki Öğrenciye Sekiz Ay Burs Vermek

2019

*Yönetim Kurulu

*Genel Sekreter

10.000 TL

14.001