Turkish English

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

     BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA  SÜRESİ (EN GEÇ)

     HİZMET  BEDELİ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

BORSAYA

ÜYELİK KAYDI 

     Hükmi Şahıs Firmalar için;

Ø  Ticaret Sicil Gazetesi

Ø  Oda Kayıt Sureti

Ø  İmza Sirküleri

Ø  Yetkililerin Nüfus Cüzdanı Örneği

Ø  Vergi Levhası Fotokopisi

Ø  Yetkililerin 2 Adet Vesikalık Fotoğrafı

Ø  Teminat Mektubu

Ø  Kayıt Ücreti

       Kayıt Ücreti Hakiki Şahıs Firmalar İçin;

Ø  Esnaf Sicil Tasdiknamesi

Ø  İkametgah İlmühaberi

Ø  İmza Sirküsü

Ø  Nüfus Cüzdanı Örneği

Ø  Vergi Levhası Fotokopisi

Ø  2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Ø  Teminat Mektubu

Ø  Kayıt Ücreti

           

 

 

 

 

 

 

 

  3 İŞ GÜNÜ

(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)

 

 

 

 

 

 FEV.DERECE:   500,00

 1/A DERECE :    300,00 

 1/B DERECE :    280,00

 1/C DERECE :    260,00

 2.DERECE :       260,00

 3.DERECE :       200,00

 4.DERECE :       180,00

 

 

 

  2

 

BORSA ÜYELİK

KAYDINDA

DEĞİŞİKLİK

YAPMA

1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Vergi Levhası Fotokopisi

5. Dilekçe

 

 

 

30 DK 

 

 

 

           ÜCRETSİZ

 

 

3

 

 

BORSA ÜYELİK KAYIT  SİLDİRME

 

Vergi dairesinden üyeliğini tamamen kapattığına dair veya sadece iştigal konusunu kapatması durumunda vergi dairesinden alacağı yazıyı kayıt kapatma dilekçesine ilave ederek müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile kaydı kapanır.

 

 

1 İŞ GÜNÜ  (Yönetim Kurulu    Kararına Müteakip) 

 

 

             ÜCRETSİZ

4

BORSA KAYIT

SURETİ VE ÜYELİK BELGESİ

 

1. Dilekçe

 

30 DAKİKA

 : ¨

                   ÜCRETSİZ

5

MÜSTAHSİL

ALIMLARININ

TESCİLİ

1.Müstahsil Makbuzları

2.Stopaj Ödendi Belgesi

 

 5-30 DK

               %0,2

Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50si

6

 

FATURA TESCİLİ 

 

Faturanın Aslı

 

 5-10 DK. 

     %0,1

Tavan =850,00

Geç tescil ücreti tescil ücretinin %50 si

7

İHRACAT TESCİLİ

Faturanın Aslı

5 DK.

İhracat Tescili Bedelsizdir.

8

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 

1.Dilekçe

 

7 İŞ GÜNÜ

 

              ÜCRETSİZ